Doğanşehir Belediye Başkanlığı Araç Satış İhalesi

Doğanşehir Belediye Başkanlığı Araç Satış İhalesi

Doğanşehir Belediye Başkanlığı Araç Satış İhalesi

MADDE 1- Doğanşehir Belediyesine ait, aşaðida muammen bedelleri çikarilan araçlar 09.06.2015 tarihinde Sali günü saat 14:00 te Belediye Meclis Salonunda Encümen Üyelerinin  huzurunda ihale ile satilacaktir. İhale 2886 Sayili Kanunun açik ihale usulüne göre yapilacaktir.

MADDE 2- Araç Satişi Muammen Bedelleri;


Sira No

Markasi

Cinsi

Modeli

Muammen Bedeli

1

TEMSA

OTOBÜS

2007

53.000,00

2

BMC

OTOBÜS

2009

65.000,00

3

MERCEDES BENZ

OTOBÜS

1992

11.500,00

4

FATİH

DAMPERLİ KAMYON

1998

25.000,00

5

BMC

DAMPERLİ KAMYON

1994

21.000,00

6

FATİH

DAMPERLİ KAMYON

1998

25.000,00

7

BMC

DAMPERLİ KAMYON

1978

5.500,00

8

FORD TAUNUS

OTOMOBİL

1987

1.500,00


 Olarak belirlenmiştir.

MADDE 3-

1- Geçici  teminatta muammen bedelin % 3” ünden az olmamak şarti ile  hesaplanacak tutarin Belediyemiz veznesine yatirilarak alinacak makbuz ile ihaleye girilmesi şarttir.

2- Kesin Teminat ihale bedelinin % 6 “ sindan az olmamak şarti ile hesaplanacaktir.

MADDE 4-

İhaleye katilabilecekler  : Söz konusu ihaleye ,ihale yasasinda belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katilacaktir.

İhaleye katilmak için 2886 sayili Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ ncü maddesine dayanilarak çikartilan yönetmenlikte  belirtilen niteliklere  haiz olmak, yine  anilan kanun ve yönetmelikte açiklanan biçimde teklifte bulunmak , geçici teminati yatirmak  ve istenilen  belgeleri bulundurmak şarttir.

MADDE 5-

İhaleye katilmayacaklar : 2886 sayili kanunun 6. maddesinde yazili kimseler  ile 83. maddede belirtilen şartlar gereði doðrudan , gerekse bir vasita ile ihaleye giremezler . Bu yasayi saymayarak gidenler artirmaya girmiş ve üzerine ihale yapilmiş bulunursa , ihale bozularak muvakkat teminati ve mukavele yapilmiş ise mukavele fesh edilerek kesin teminati irat kaydedilir. (İta amiri ile ihale işlemlerini hazirlayan yürüten sonuçlandiran ve denetlemekle görevli olanlarin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil)kan ve sihri hisimlari ihlaye giremezler)

MADDE 6: İhale Komisyonu , gerekçesinin kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararini itiraz edilemez .

MADDE 7- İhaleye Katilacaklarda istenilen Belgeler :   

1-      T.C Vatandaşi olmak,

2-      Kanuni ikametgah  Nüfus cüzdan sureti ve imza sirküsü,

3-      Doðanşehir Belediyesine borcu olmadiðina dair vezne alindisini ,

4-      Geçici teminat ( teminat mektubu veya makbuz )

5-      Temsil durumunda noterce tastikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri .

6-      Şartaname Bedeli (100 TL) Makbuzu

7-      Başvuru dilekçesi

MADDE 8- Tekliflerin  Sunulmasi : Açik Teklif usulüne göre ihaleler isteklerini ihale komisyonu önündü sözlü olarak belirtmeleri sureti ile yapilir.

MADDE 9- Ödeme Şekli : Yüklenici satiş  bedelini İhale onay tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüðüne peşin olarak ödeyecektir. Bu süre zarfinda yüklenici tarafindan söz konusu bedel ödenmediði takdirde ihale iptal edilerek yatirilan teminat Belediye Başkanliðina irad olarak kaydedilir.

MADDE 10- Bütün resim, harç, vergiler ve devir masraflari ihaleyi kazanan tarafa aittir

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2015, 13:35

Eren Aslan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER