ALTINTOP

ALTINTOPNüfusu : 
318
Tarım arazisi :   674 dekar 
İlçeye uzaklığı : 5 km
Komşuları: Savaklı Köyü, Hudut Köyü, Sürgü Kasabası ve Günedoğru Köyleridir

            Toprağı zamanla işlenmiş (moloz ve curuf yığını) bir toprak izlenimi vermektedir. Yer yer küçük yığma tepeciklere rastlanır.Köy içinde temel atmak için yapılan kazılarda önceki zamanlarda ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen içi kararmış toprak borulara rastlanır.

 Köyün ekonomisi ve geçimi hayvancılık ve tarıma dayalıdır. Köy arazisinin 3/1'i sulanmaktadır.Sürgü barajının üst kısımlarında kalan arazi kıraçtır.Ekilen alanlarda ise endüstri bitkileri ve hububat ekimi yapılmaktadır.

Elektrik ve telsiz telefon sistemine sahip olan köyde köy halkının fakir olmasına karşın yaşam seviyesi yüksektir. Giyim ve kuşam günün şartlarına uygundur. Kadın ve erkeğin yeri eşittir.kadın ev işlerinin yanında bağ ve bahçe işlerinde erkeğinin en büyük yardımcısıdır.

Köyde ilkokul mevcut olup ilkokulu bitiren öğrencilerin bircoğu ilçedeki ortaöğretim kurumlarına müracaat eder.Köyde bütün evlerde içme suyu mevcuttur.

Ulaşımı en rahat olan köylerimizden biridir. Yaya olarak gidilip gelinebilinen bu köye asfalt olan yolu ile (Sürgü-Doğanşehir yolu) her zaman ulaşım mümkündür.

  Köyde zamanla bir altın madeni bulunmakta idi. Bu madenden çıkan altınlarla bir altıntop yapılmış ve köyün bilinmeyen bir yerine gömülmüştür. Bundan dolayı köye Altıntop adı verilmiştir. Roma döneminde işletmeye açık olan bu altın madenin de iki büyük altın hazinesi yapılmış ve köyün bilinmeyen bir yerine saklanmıştır. Bu hazineyi saklayanlar büyük hazinenin üzerine bir kaya parçasına yapılmış kartal amblemi, küçük hazinenin önüne de yine kayalara oyulmuş bir tavşan amblemini işaret olarak koymuşlar Sözü edilen kabartma taşlar Altıntop'ta mevcut olan hazinelerin kapısı imiş, Bu taşlar bulunduğu takdirde hazineye ulaşılacağı sanılmaktadır.

Yer altında ki yanmış izabe izlerine ve içi kararmış toprak borulara rastlanması halkın yukarıda anlatılan efsaneye inanmasını