POLAT

BELDENİN KURULUŞ TARİHİ

Polat Beldesine ilk yerleşenlerin 240 yıl evvel Erzincan'dan gelen Velioğulları oldukları sanılmaktadır. Velioğulları yaptıkları hizmetlerle bugünkü Polat Kasabasının kurulu olduğu yerdeki bataklığı kurutmuşlardır.Kasabanın güneyindeki Kral Tepesi denilen tarihi kalıntılar mevcut olup henüz yeterli bir inceleme yapılmamıştır. Ancak Romalılar devrinde yapılmış gözetleme kulesi olduğu sanılmaktadır. Zaman zaman çeşitli kalıntılar çıktığı gibi ayrıca para, çömlek, çanak gibi şeylere de rastlamak mümkündür.

BELDENİN ÇOĞRAFİ YAPISI

Polat Beldesi kurulmuş olduğu ovanın dört yanı dağlarla çevrilidir. Ve çanak şeklindedir. Polat ovası tamamen alüvyonlarla kaplıdır. Ova Doğanşehir ovasından alçakta olduğu için sıcaklık çoğu zaman Doğanşehir'e göre çoğu zaman yüksektir. Yeraltı suyunun yüksekte olmasından dolayı zemin gevşektir ve ikinci derece deprem kuşağındadır. Beldenin gecim kaynağı tarıma dayalıdır. Bağcılık bunların başında gelir. Ayrıca endüstri bitkileri (patates, nohut. tütün, şekerpancarı ve buğday) de yetiştirilmektedir. Büyükbaş hayvancılıkta kasabadaki diğer bir geçim kaynağıdır. Kasabada 3000 civarında büyükbaş, 2000 civarında küçükbaş hayvan olduğu tahmin edilmektedir. Bir diğer geçim kaynağı da bahçeciliktir. Kaysı başta olmak üzere elma ve kiraz bahçeleri vardır. Ticareti ise küçük esnaflar yürütmektedir.

BELDENİN KÜLTÜREL YAPISI

Belde de okuma-yazma oranı %90 olup belde de halk sosyal adet, anane ve göreneklerine çok bağlıdır. Geleneklerin en yoğun yaşatıldığı sosyal olaylar düğünlerdir. Eskiden düğünlerde erkekler kadın kılığına girerek zenne olurmuş, sesi güzel olan bir kişi ağa seçilip, gelin kaçırılırmış. Şalvarlı puşulu ağa türkü söyleyince gelin bırakılırmış. Bu oyun günümüzde de düğünlerde sıkça oynanmaktadır. Polat'da süre gelen bir diğer gelenekte bayramlarda içli köfte yapmaktır. Dini bayramlarda Polat'da halkın en fakirinden en zenginine içli köfte, baklava ve sütlaç gibi ikramlarda bulunulur. Zengin bir folkoru bulunan Polat'da hemen her konuda bir atasözü, bir deyim, bir mani ve bir türkü söylemiştir.Polat sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiler bunlardan biride "Tura Tura" oyunu yoksullar için yiyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçların toplanarak halka dağıtıldığı sosyal dayanışmanın en güzel örneğidir. 

BELDENİN GEZİLECEK YERLERİ

Beldenin gezilecek yerlerinin başında Beypınarı gelir, ayrıca beldenin güneybatı kesimin de dağda bulunan ve halk arasında sulu mağara olarak bilinen damla taş mağarası da görülmeye değer yerlerinden bir tanesidir. Fakat buraya ulaşım yetersizdir. Ballık ve Şakşak yaylaları soğuk suları temiz havası ile rağbet gören bir başka yeridir.

BELEDİYE TARİHİ

 Polat Köyü’nün belediyelik olması için 1924 yıllarında yapılan çalışmalar 1930’da meyvesini vermiş ve Polat Kasaba olmuştur. 1 Ocak 1930 belediyeliği yasallaşmış ve ilerleyen günlerde belediye meclis üyeleri seçilmiştir.
1935 belediye binası alınmış ve hizmete sunulmuştur. 1935 yılında 1150 hane olup 3226 nüfusa sahiptir. Mali durumu 1945’e kadar keşfedilememiştir. 1946 da 6226 TL, 1947 de 12137 TL, 1948 de 15111 TL bütçesi olduğu belirlenmiştir. Kuruluşu ile birlikte 4.000 metrekarelik kavaklık, 5.000 metrekarelik akasya bulunmakta idi. 1948 yılında iki mahalleye ayrılmış ve muhtarlık belirlenmiştir. Mahallelere parke taş döşenmiş ve yollar yapılmıştır. 1 hamam, 150 metrekarelik bir kanal, 2 umumi hela yapılmıştır. Daha sonra belediyeye kadro temin edilmiş, temizlik işleri arabalarla yapılmaya başlanmıştır. Eski bir binada değişiklik yapılarak mezbahana haline dönüştürülmüş ve kasabanın hizmetine sunulmuştur. 1950 yılında Doğanşehir ilçesinde alınan kararla 4 belediyenin ortak olduğu su tribünü ile üretilen santralden elektrik enerjisi üretilip kasabaya elektrik verilmiştir. Sonraki yıllarda kasabada gerek kültürel, gerekse ekonomi ve nüfus yönünden gelişmeler olmuştur. İmar konusunda yol istikamet planı çıkartılmıştır. 1967 yılında kasaba içi yollar beton, ulaşım yolu da asfalt yapılmıştır. Aynı yıllarda, sağlık ocağı ve lojmanlar, ikinci bir ilkokul ve lise, kasaba meydanına park yapılmıştır. 1986 bütçesi: 12.7546.000 TL’dir. Şuan itibari ile 2242 nüfusa sahiptir.