Doğanşehir Hakkında İlginç Bir Bilgi.. Herkes Okumalı

Doğanşehir Hakkında İlginç Bir Bilgi..  Herkes Okumalı


  Bıçakçı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Pıçakçı
Sünni yerleşimi
  Gövdeli bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Murata
 Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516
  Beğre köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Beğre
 Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
 Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur.
  Suçatı köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
  Kapıdere köy - Doğanşehir - Malatya
 Sünni yerleşimi
  Küçüklü köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Örencik köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
Sünni yerleşimi
  Dipsiz Dere nehir - Doğanşehir - Malatya
K2010: Coya Gir [ Kürd "büyük çaylak" ]
  Dipsiz Dere nehir - Doğanşehir - Malatya
K2010: Coya Qicik [ Kürd "küçük çaylak" ]
  Elmalı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Elmalı
 Sünni yerleşimi
  Söğüt bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Söğüt
 Sünni yerleşimi
  Kadılı köy - Doğanşehir - Malatya
 Sünni yerleşimi
  Çavuşlu köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni yerleşimi
  Fındık köy - Doğanşehir - Malatya
 Sünni Türk yerleşimi
  Karanlıkdere köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
Sünni yerleşimi
  Günedoğru köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Xarabşehir
 Sünni Türk yerleşimi
  Topraktepe köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Topraktepe
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Toprakkale Köyü Elbistan/Tapgıran Aşireti'ne mensuptur.
  Polat bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Polat
 Sünni yerleşimi
  Yelligedik mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
 Dedeyazı Köyü'ne bağlı mezra, Alhasuşağı Aşiretine mensup.
  Hudut köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Köye bağlı bir mezraa'da Sünni Türkler yaşamaktadır.
  Yolkoru köy - Doğanşehir - Malatya
1946 MYK: Mızgı
  Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
K2010: Muhaciran/Maciran [ Kürd "muhacirler" ]
1928 K: Viranşehir
A900: Zibatra
S829 Frc: Zubatra
Byz: Sozópetra [ Yun Sôzópetra "korunakkaya" ]
 7.-12. yy'larda Araplar ve Bizanslılar arasında sürekli olarak el değiştiren hisar kent, Zápetra, Zibaṭra, Zûbaṭra adlarıyla da anılır. TİB 2.286-287.
 Kürtçe adı Mihaciran veya Maciran'dır. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kars yöresinden gelip, şu anki ilçe merkezine yerleştirilen Türk göçmenlerden dolayı bu isim söylenmektedir.
 1946'da Doğanşehir Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu.
 Türk (Alevi-Sünni) çoğunluk, Kürt (Alevi-Sünni) azınlık. T
  Dedeyazı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Dedefengi [ Erm vank' "manastır" ]
 Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
 Köy Malatya/Doğanşehir'in iki Alevi-Türkmen köyünden birisidir. Köyün Yelligedik (Dervişçik) mezrası Sinemilli Aşiretindendir ve Kürtçe konuşmaktadır ve Kürt'tür.
  Altıntop köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Altıntop
 Kürd yerleşimi
  Harami mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ayneler
 Alevi yerleşimi (Türk/Türkmen aşireti).
  Silogill mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi yerleşimi (Türk/Türkmen aşireti).
 Karaterzi Köyü'ne bağlı mezra.
  Savaklı köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Abdülxarab
Kürd yerleşimi
 © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin...
 Savaklı köyünün yerli halkı türkmendir. 1900 yılında Çelikhanın Abdulharap köyünden gelen Kürtler yerleşmiştir. Köyün yerli halkı asimile olup kürtleşmiştir.
  Memişler mz - Doğanşehir - Malatya
 Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır.
  Karaterzi köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Karaterzi
Alevi yerleşimi ( aşireti).
Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1
  Çığlık köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Çığlık
 Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
 Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi. Türkmenler Avşar Aşiretine mensuptur.
Erkenek  Doğanşehir - Malatya
1861: Erkenek  Doğanşehir - Malatya
Türkmen yerleşimi
 © 07.10.1861 Harput'un Ergenek köyü ahalisinin geçmişte olduğu gibi zabtiyelikte istihdam olunmaları
İlk olarak Kanuni dönemi 1560 yılı tahrir defterinde kaydına rastlanır. 1830'larda Elazığ'a kurulan ordugahı desteklemek için Türkmen nüfus yerleştirilmiştir. Daha önceki Kürt nüfus asimile olmuştur, Kürt nüfusa verilen Derbentçilik (yol zaptiyeliği) daha sonra da devam ettirilmiştir, Türkmen nüfusun sözlü şiir ve folklor ürünlerindeki referanslar nedeniyle Yıva boyuna mensup olduğu düşünülmektedir.
  Çömlekoba köy - Doğanşehir - Malatya
K2010: Oveçevzeran [ Kürd "Çevzerler obası" ]
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
 Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden
  Polatdere köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden
  Şatırobası köy - Doğanşehir - Malatya
K2010: Oveşatıran [ Kürd "Şatırlar obası" ]
 Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden
  Yuvalı köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Şavikli [ Kürd şawikî/şaweliyan "aş." ]
 Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Yuvalı (Şavuklar, Şavaklı, Şaviki) Köyü'nde diğer Balyan köylerinden farklı olarak Gevende (Abdal) kökenli aileler de ikamet etmektedir.
K2010: Oveguran [ Kürd "kurtlar obası" ]
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan
  Kelhalil köy - Doğanşehir - Malatya
 Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
  Sürgü bld - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Sürgü
  Semizler mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Suçatı Köyü'ne bağlı mezra, Balyan Aşiretine mensup.
  Reşadiye köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Reşadiye
Kürd yerleşimi
  Güzelköy köy - Doğanşehir - Malatya
 Kürd yerleşimi
 Eskiköy köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ovegure
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
Bu köy de dahil çevresindeki tüm Alevi Kürt köyleri Balyan Aşireti'ndendir. Balyan Aşireti'nin Atmiyan (Atma) Aşireti işe bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama bu köylerde Atma Aşireti mensupları bulunmamakta
 Kürtçe adı: Xaniyé Duh. Türkçe çevirisi "dünkü ev" dir. Kürt-Alevi olan Balyan aşiret köylerinin ilk olarak Xaniyé Duh'a yerleştiği daha sonra çevre köylere dağıldığı söylenir. Köydeki Piré(Köprü) mezrasında bulunan tarihi köprü, köyün geçmişinin eskilere dayandığı hakkında fikir verir.
  Koçdere köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Meletderesi
■ Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
  Kurucaova bld - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1888: Kurucaova
 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin Sadaret'e arzı.
 Gürobası köy - Doğanşehir - Malatya
K2010: Oveguran [ Kürd "kurtlar obası" ]
Alevi yerleşimi (Kürd aşireti).
 Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan

Kaynak:NisanyanMap