30 MART 2014 YEREL SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

30 Mart 2014 Yerel Seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde uygulanacak seçim takvimini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, yerel seçim takvimi 1 Ocak 2014'te fiilen başlamış olacak. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Aralık 2013 tarih ve 576 sayılı kararına göre, 2014 yerel seçim takvimi şöyle işleyecek:

30 MART 2014 YEREL SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI
1 OCAK 2014 Seçimin başlangıç tarihi.2 OCAK 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin parametrelerin SEÇSİS'ten tanımlanması, seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı.3 OCAK 2014 Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarım YSK'ya bildirmelerinin istenmesi, muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini içeren üstelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenerek SEÇSÎS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.10 OCAK 2014 Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü, muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması. YSK'nın portal adresi olan www.ysk.gov.tr'de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması, muhtarlık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.11 OCAK 2014 Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu'nca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi, siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye üstelerinin, ügiü ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulu'nca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıüğına bildirilmesi, ön seçim üçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (ön seçim üçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partiü üyelerin, aday adayı olmayacak kişüerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatüacaktır).12 OCAK 2014 Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması,13 OCAK 2014 Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partüerin üye kayıt defterlerinin ön seçim üçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.15 OCAK 2014 Ön Seçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması, ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi, ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.20 OCAK 2014 Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usuüe aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kuüanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ügiü önseçim üçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (siyasi partüerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereküdir).21 OCAK 2014 Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulu'nca siyasi partilere bildirilmesi, siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesinin istenmesi.23 OCAK 2014 Muhtarlık bölgesi askı üstelerinin, tutuklu ve taksirü suçlardan hükümlü askı üstelerinin askıdan indirilmesi ve itirazların sonu, www.ysk.gov.tr'de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.25 OCAK 2014 Muhtarlık bölgesi askı listelerine, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine, yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.27 OCAK 2014 Siyasi partüerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi üe ügiü olarak Yüksek Seçim Kurulu'nca kura çekilmesi ve üanı, siyasi partüerin; a) Ön seçim yöntemi üe aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine itişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcüığınca gönderilen üstelerin, b) Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak üçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri üstelerin, askıya çıkarılması, ön seçim - aday yoklaması seçmen üstelerine yapüacak itirazların başlaması.29 OCAK 2014 Ö nseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü, Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır).31 OCAK 2014 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, ü seçim kurullarınca (2013 mali yüı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahü) belediye ve ü genel mecüsi asü ve yedek üye sayüarımn, seçim çevrelerine göre tespiti, tespit edüen üye sayüarımn ü seçim kuruüannca ügiü üçe seçim kuruüanna büdirilmesi. İl seçim kuruüannca büdirilen belediye ve ü genel mecüsi asü ve yedek üye sayüarımn üçe seçim kurullarınca üanı, ön seçim aday yoklaması seçmen üstelerine karşı yapüan itirazların önseçim ilçe seçim kuruüannca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. Ön seçim - aday yoklaması seçmen üstelerinin kesinleşmesi, partiü üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine üsteden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile). Siyasi partilerin aday adayı üstelerini; büyükşehir belediye başkam seçimi üe ilgiü olanlarım il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve ü genel meclisi üyelikleri seçimi üe ügili olanlarım ise önseçim üçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü. Muhtarlık bölgesi askı üstelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı üstelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partüerin üçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partüerin genel merkez yetkilüerine elden teslimi. İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı üstelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bügi değişikliklerini ihtiva eden üstenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşüığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere itirazların başlaması.1 ŞUBAT 2014 Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü.3 ŞUBAT 2014 Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara büdirim yapüması, hangi siyasi partüerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının; büyükşehir belediye başkanlığı seçimi üe ügiü olarak ü seçim kuruüannca, belediye başkanlığı, belediye ve ü genel mecüsi üyelikleri seçimleriyle ügiü olarak ilçe seçim kurullarınca, üanı, sandık bölgesi askı üstelerine yapüan itirazların karara bağlanmasının son günü.6 ŞUBAT 2014 Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.7 ŞUBAT 2014 Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi, sandık bölgesi askı üstelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcüığından yeniden istenüen ikinci üsteyle karşılaştınlarak, değişikliklerin SEÇSÎS'e işlenmesine başlanılması.8 ŞUBAT 2014 Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.9 ŞUBAT 2014 ön seçim - aday yoklaması, önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamalan, düzenleyecekleri tutan aklan ügiü önseçim üçe seçim kurullanna üetmeleri ve önseçim üçe seçim kurullarının da üçe birleştirme tutanaklarım düzenlemeleri, büyükşehir belediye başkan adaylığı için; önseçim üçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına üetilmesi, önseçim üçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi, tutuklu ve taksirü suçlardan hükümlü askı üstelerinin, Cumhuriyet başsavcüığından istenilen ikinci üsteyle karşılaştınlarak, değişikliklerin SEÇSÎS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.10 ŞUBAT 2014 Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48, 51-1).11 ŞUBAT 2014 1-Sandık atam alarmın yapılması.

2-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlanna karşı önseçim üçe seçim kurullanna yapüacak itirazın son günü (Saat 15.00'e kadar), (298/128-2; 2820/50).

3-Önseçim üçe seçim kuruüarımn birleştirme tutanaklarına karşı yapüacak itiraz ve şikayetler üe büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullanna yapüacak itirazların son günü (298/129).13 ŞUBAT 2014 1-Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü, 2-İ1 seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.14 ŞUBAT 2014 İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ügiü verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapüacak itirazlann son günü (2972/36; 298/125).15 ŞUBAT 2014 1-Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi, 2-İ1 seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).16 ŞUBAT 2014 Ön seçimle belirlenen aday üstelerinde ü seçim kuruüannca ya da Yüksek Seçim Kurulu'nca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).17 ŞUBAT 2014 1 -İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, 2-İlçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.18 ŞUBAT 2014 1-Sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1). 2-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının; a) Belediye başkanlığı, b) Belediye mecüs üyeüği ve ü genel mecüsi üyelikleri, seçimlerine ait aday üstelerini ayn ayn düzenleyerek, üçe seçim kuruüanna, alındı belgesi karşüığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1). 3-Büyükşehirlerde siyasi parti ü başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday üstelerini ü seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü (2820/48; 2972/12-3). 4-Bağımsız olarak adaylıklarım koyacak kişüerin adaylık için başvurulanımı son günü (Saat 17.00'ye kadar. Adaylar yatıracaklan güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.) 5-Siyasi partilerin verdikleri aday üstelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler üe herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin üçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafrndan bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi.20 ŞUBAT 2014 Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.21 ŞUBAT 2014 1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) üçe seçim kurıülan, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise ü seçim kurulları tarafrndan mahallinde alışılmış usıdlerle ilam ve itirazların başlaması. 2-İL ve ilçe seçim kuruüannca, geçici adayların, kanunda yazüı adaylık şartlarında noksanlık veya aykınlık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması. 3- Seçmen bügi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.22 ŞUBAT 2014 1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. 2-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü. 3-İ1 veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin; a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına, b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.24 ŞUBAT 2014 1-Geçici olarak üan edilen aday listelerine karşı ügüi üçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ügiü ü seçim kuruluna yapılan itirazlann karara bağlanmasının son günü. 2-2972 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazüı adaylık koşuüaıında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca büdirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partüerin itirazlarının son günü.26 ŞUBAT 2014 1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarının son günü 2-2972 sayılı Kanunun 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin karara bağlanmasının son günü.28 ŞUBAT 2014 1-Yüksek Seçim Kurulu'nun ü seçim kurulu, ü seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü. 2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday üstelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun üçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi. 3-Geçici üçe seçim kuruüarımn oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).1 MART 2014 1-Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü. 2-Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.2 MART 2014 1-Kesin aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil); a) İlçe seçim kurullarınca, b) Büyükşehir belediye başkanlığı için ü seçim kurullarınca üanı (2972/16). 2-İ1 seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basınıma ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde üçe seçim kurulu başkanlıklanna dağıtımına ve teslimine başlanması. 3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şeküde teslim edilmesi gereken malzeme torbalannın hazırlanmasına başlanması.9 MART 2014 Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.10 MART 2014 Geçici üçe seçim kurullan oluşumunun tamamlanması.13 MART 2014 Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalanna başlanılması.19 MART 2014 Sandık seçmen üstelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.20 MART 2014 Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı.23 MART 2014 1-Görevülerle ügiü eğitim çalışmalarının tamamlanması. 2-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şeküde teslim edilmesi gereken malzeme torbalannın hazırlanmasının bitirilmesi. 3-Geçici üçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalanılın bu kurul başkanlıklarına teslimi.24 MART 2014 Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.25 MART 2014 İlçe ve geçici üçe seçim kurulu başkanlıklannca malzeme torbalannın sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.27 MART 2014 Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.28 MART 2014 Kesinleştirilen tutuklu ve taksirü suçlardan hükümlü seçmen üstelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.29 MART 2014 Seçim propagandasının sonu.30 MART 2014 1-Oy verme günü, 2-Seçim yasaklannm sona ermesi (saat 24.00).
Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2014, 20:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER