Dedeyazı’daki Madeni Etkileri Tam Olarak Nedir?

Merak Ediyorsanız Olayı
1. Dereceden Dedeyazı
2.Dereceden Polat, Karaterzi, Yuvalı
3. Dereceden İse Bozluk ve Polatderesi
 Etkilenecek. Ne Alaka Diyenleri Duyar Gibiyim..
 
Maden çıkma ve Sondaj işlemleri doğa etkileri nelerdir. Keza en basit olarak maden sahasında ve çevresindeki doğal yaşamı, bitki habitatlarını nasıl bir etki ediyor. Bitkileri kurumasına yola açıyor. Bitkiler ile beslenen kuş ve böcekleri yok olmasına yâda göç etmesi demek. Bu kuşlar ve böceklerden faydalanan hayvanlarında aynı şekilde ya yok olması yâda göç etmesine neden oluyor. Böcekler konusunda Arı ya değinmek isterim. Arı tozlaşma denilen meyve oluşumdaki rolü aşikârdır hepimizce. Bu ilçe Meyvecilik esasında geçinen bir yerdir. Tozlaşma olmazsa Meyve de olmaz. Bu Maden alanında hiç Mi Endemik bir tür yok. Araştırıldı mı acaba…
Yer altı Su Kaynakları katmanlar arasında hareket ederler. Katmanlar yapılan patlatmalar sonucu kırılır, yön değiştirir. Bu ne demek Dedeyazı, Polat, Karaterzi, Yuvalı, Bozluk, Polatdere’deki çeşmeleri kuruması yâda rakamı düşün olan yerlerde artmasına sebep verecektir. Ha alçak rakımlarda taban suyunu artması ekilecek. Oradaki birçok bitki ve ağacın gelişinde olumsuz etkileri olacaktır. Hani cunut diyoruz ya..
Yer altı Su Kaynakları   Kirlenmesi  Dedeyazı ,Polat , Karaterzi, Yuvalı ,Bozluk ,Polatdere’deki çeşmelerdeki içme suları maden  çalışmalarında dolayı kirlediği ve devam edeceği  göz önünde, bunu açıklamaya bile gerek yok..
 
Psikolojik Etkileri maden sahasında çıkartma ve taşıma esnasındaki oluşan toz insanları nefes alamaz hala getiriyor. Bu toz maden tozu olunca ciğerlerdeki etkisi sigaradan farksız ve etkisiz olmuyor. Kanser Hastalıkları bu gün yarın lüks etmeye başlayacak. O toz O Görüntü baş ağırısın vs. Tabi vicdanlı bir yürek bu doğa katliamına ses çıkarmanın verdiği psikolojik etki.
 
Üç kişiye iş vereceklerde ne olacak. Köy okulunu yapacaklarda ne olacak. Köyde kimse oturmazsa okul neye yarar. Yolları yapacaklarmış o kamyonlar geçmezse yolda bozulmaz.
 
Bir de aranması gereken şartları bir alıntı yaptım.
 
Alıntı “
A Maden sahasını içeren su toplama havzasına ilişkin yüzeysel verilerin toplanması:
 a Fiziyoğrafik yapı,
b. Jeolojik durum i Litolojik birimlerin tanımlanması, i- Litolojik birimlerin hidrojeolojik özelliklerinin saptanması, iıi. Yapısal öğeler (fay, eklem, çatlak, kıvrım v.d.)
c. Su noktalarına ilişkin veriler ( Kaynaklar , sızıntılar, su kuyuları)
 d Havzanın bitki örtüsü
B Meteorolojik ve hidrolojik veriler
  1. Yağış ve sıcaklık
  2.  b Akarsu rejimleri, süzülme
 
C Yeraltı İncelemeleri
a Kuyu loğları
 b Kuyulardan su düzeyi ölçümleri
 c Yeraltı suyu kalitesi
d Sondaj sırasında karşılaşılan su sorunları ve basınç deneyleri
e Pompaj deneyleri
f. Yeraltı suyunun akış yönü ve hızının saptanması
 D. Su toplama havzasında yer alan eski işletmelere İlişkin verilerin derlenmesi
 E. Kuyu, tünel ve diğer hafriyatlar sırasında ©Üde edilen verilerin hidrojeolojik değerlendirilmesi. Maden yatağını içeren

Ben madenciliğe karşo değilim .Ama Kanunları yeterince doğaya ve insan sabip çıkmadığı açık.Yarın olmayan bir doğa olmaması için  bu  gidişata dur demek lazim.
İnsanlık taraihi Neolotikten buyana maden işlemesi ile hangi aşamalara getirdiği göz önünde.Ben Sadece Azemi Kar İçin Yok Edilmesin Diyorum Doğa..

 
Umarım Yarın İçin Yaşanacak Bir Doğa Kalır…

İlgili Haber

Doğanşehir  Dedeyazı Mahallesinde  Maden Protestosu Yapıldı (Videolu Haber)

 
 
YORUM EKLE