KAFKASYA VE HAZAR BÖLEGİNDEKİ PETROL VE DOĞAL GAZIN TÜRK CUMHURİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

20 yüzyılda sanayinin hızla gelişme kaydetmesi ve nüfusta artışın çok olması sonucu petrol ve doğalgaz tüketiminde büyük artış olup ihtiyaç duyulmaktadır.Alternatif enerji kaynaklarının henüz oluşmaması nedeni ile enerji kaynaklarına önem daha fazla verilmektedir.Enerji kaynakların en önemlisi petrol ilerleme göstererek teknoloji için çok önem kazanmıştır.Petrol uluslar arası ilişkilerde siyasi güç olarak kullanılmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri coğrafi açıdan bakıldığında zengin enerji yataklarının var olduğu görülmektedir.Hazar Havzası, dünyanın en önemli enerji üretim ve dağıtım alanlarından biridir.Hazar Havzası ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da ,dünya ekonomisini etkileyecek petrol ve doğalgaz yatakları zenginliğine sahiptir.Kafkasya ve Orta Asya bağımsızlıklarını kazandıktan sonra enerji anlamında büyük güç elde etmiştir.

Zengin Hidrokarbon yataklarının sahip olduğu bölge dünyanın güçlü devletlerinin dikkatini çekmiştir.Enerji üretiminde kullanılma düzeylerin yükseltilmesi için gerekli hizmet aracıdır.Ekonomiye yeterli güvenirlik bir enerji zamanında ve düşük maliyetlerle sağlanması da bir kadar da önem taşımaktadır.

Dünyanın nüfus unda artış gösterdiği sürece petrol ve doğalgaza her zaman ihtiyaç duyulacaktır.Yeni enerji çeşitleri bulununcaya kadar petrol ve doğalgaz önemin artacaktır ve bunun için mücadele hep olacaktır.Hazar Havzası ve Türk Cumhuriyeti rezervler miktarı tartışmaları devam edecektir.Hazr Bölgesinde daha açılmamış enerji rezervleri belirlenmemiş durumdadır.Hazar’daki, petrol rezervleri Irak’taki, rezervlerden 100 milyar varil fazla olduğu ve Dünyanın bildiği Suudi Arabistan petrol rezervinin üçte iki civarındadır.Hazar’daki petrol rezervleri 21 yüzyılın Basra Körfezi olacağı düşünülmektedir.

Hazar’daki, keşfedilmemiş enerji rezervleri için uluslararası yatırımlar açılmış ve ek olarak zengin Hidrokarbon rezervlerinin çıkarılmasıdır.Bölgedeki zengin enerji kaynakları , milyarlarca dolar geliştirme ve bu enerji taşıma yatırımlar sonucunda tam olarak ifade edilebilir.2015 itibariyle Hazar Bölgesinde dünya piyasalarına her gün petrol ve doğalgaz arz edeceği ve günlük üretim hacminin artabileceği düşünülmektedir.Dolaysıyla Hazar, gelecekte petrol üretim merkezi olacaktır.

Türk Devletlerinin sahip olduğu zengin Hidrokarbon kaynağı özellikle kaynak çeşitliliğiyle kıyaslayacak olursak küresel enerji açısından büyük önem taşıyacağını görebiliriz. Tek bir kaynağa bağlı olmak yerine kaynağı çeşitlendirerek fiyat rekabetinden faydalanabiliriz.Petrol ve doğalgaz Hazar Havzasında yer alan Türk Devletlerinin kalkınması için son derece önemlidir.Sahip oldukları enerji kaynakları bu ülkelerin bağımsız olabilmeleri en önemli şartıdır ve ekonomik gelişmede temel girdisini oluşturmaktadır.Türk Devletlerinin ekonomik enerji geliri sayesinde çok hızlı değişeme ve dönüşüme uğramıştır.

21 Yüzyılın enerji üretim merkezlerinden biri aday olarak gösterilen Hazar Bölgesindeki petrol ve doğalgaz üretim ve ihracat açısından en çok dikkat çeken ülke konumunda yer almaktadır.Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkistan ‘daki, gelişmeler şu an dikkatle izlenmekte ve tüm dikkatleri üzerlerine çekmiş durumdadır.Zengin Hidrokarbon kaynakları ve yerin konumu itibariyle hazar Havzası ,Avrasya coğrafyası itibariyle çok önemli konuma gelmiştir.Hazar

YORUM EKLE