KADİR GECESİ VE MUCİZELERİ

İslam dinine göre Kur’an’ın Vahiy yoluyla İslam Pegamber Muhammed’e ,gönderilmeye başladığı gecedir.

Kandillerin en büyüğü ve en üstünüdür’’ Gecelerin sultanı’’ olarak anabiliriz.Kıyamete kadar milyarlarca insana dünya ve ahrette rehberlik edecek olan Kur’an-ı Kerim, yer yüzüne indiriliş günü ve yıldönümleri en önemli gündür, biz Müslümanlar için en kıymetli gündür.

Kadir gecesi öyle bir gecedir ki bin aydan daha hayırlıdır.Yüce Allah; en büyük mucize olan Kur’an –ı Kerim’i , Peygamber Efendimiz ( s.a.s.) ‘e Kadir gecesinde indirmiştir.Bütün insanlığa huzur ve saadet yollarını gösteren Kur’an-ı Kerim ‘dir.Sevgili Peygamber HZ.Muhammed( s.a.s.), bütün insanlığı Kur’an’ı- Kerim ile aydınlatmıştır.

Kadir gecesi Mekke, devrinde nazil oldu vr Kur’an’ın ,doksan yedi ‘inci suresi olan beş ayetlik Kadir suresinden bahsedilir .Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.Melekler ve ruh(Cebrail), o gecede Rablerinin izni ile her türlü işleri için inerler.O gece tan yerinin ağarmasına kadar esenliktir.

Peygamber efendimiz ( s.a.s.) daha önceki ümmetlerinden bin sene cihat eden insanları düşünüp benim ümmetimin ömrü kısadır az ibadet ederler diye üzülünce ,Allah’u Teala ,(Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibin kalbini ferahlandır.Kadir gecesi ,Ramazan ayına denk gelir ve üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır.

O halde Allah’ü Teala’nın, rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemelidir. Gazabı günahlar içibnde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli ,namazı kaçırmamak için beş vakit namazı zamanın da kılmalı; Evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, Her geceyi Kadir gecesi bilmeliyiz.

Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanması ve inananların yeni bir güç kazanmaları içindir.Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler, mubarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak , geceleri ise namaz kılarak geçirirler, Kur’an, okurlar ve bolca dua ederler.

Dört gecenin gündüzüde , geceside faziletlidir.Allah’ü Teala, o günlerde dua edenlerin isteğini geri çevirmez ,onlara magfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar.

İnsanın ecelini ömrü içinde makbul veli kullarını insanlar içersinde ve İsm-i Azamı esma-i Hüsna içinde saklıdır. Cuma günü içinde isabet eden saati bütün ibadetler içinde ,zaman içinde kıyamet, hayat içinde ölüm, Ramazan günleri içinde Kadir gecesi gizlenmiştir.Bu geceyi kaza namazı kılarak, dua okumalı tövbe etmeli, sadaka vermeli, Kadir gecesini ihya edelim.

Bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisidir, duasını geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen ,gören ve duyan Yüce Allah dualarımızı kabul etsin

KADİR GECENİZ KUTLU OLSUN.


YORUM EKLE