Malatya Valiliğinden Toplantı, Gösteri Yürüyüşü Ve Basın Açıklamaları İle İlgili Duyuru

Malatya Valiliğinden Toplantı, Gösteri Yürüyüşü Ve Basın Açıklamaları İle İlgili Duyuru

Malatya Valiliğinden Toplantı, Gösteri Yürüyüşü Ve Basın Açıklamaları İle İlgili Duyuru

Terör örgütleri ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürmektedir. Bir yandan yollara el yapımı patlayıcı döşemek, güvenlik kuvvetlerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı silahlı saldırıda bulunmak gibi terörist yöntemler kullanırken, öte yandan Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi temel hak ve hürriyetler istismar edilmektedir.
 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun Tedbirler başlıklı 11.maddesinin (m) bendi; “Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,” hükmüne amirdir.
 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11.maddesinin (m) bendi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 23. maddesine istinaden; huzur ve güvenliğin sağlanması, kişi dokunulmazlığı, milli güvenlik,  kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla;
 
Malatya İl sınırları içinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü; “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb” etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösterilerin 26/10/2016 tarihi itibariyle “İZNE BAĞLANMASINA” karar verilmiş olup, tüm ilgililere ve vatandaşlara duyurulur, emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. madde hükmü gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı ve ayrıca adli işlem tesis edileceği ilan olunur. 
 

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2016, 18:06

Eren Aslan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER