DİDAKTİK NEDİR ?

Didaktik yöntemlerini ele alan bilgi, öğretim bilgisi , eğitim bilimi alanına girer.Osmanlı dönemi Türk Edebiyatında dinsel ve tasavvufi amaçlarla yazılmış yapıtların hemen hepsi didaktiktir.Tanzimat’tan , sonra ise Edebiyatın toplumu , insanları eğitmek için bir araç olduğu düşüncesi sanatçıların öğreticilik niteliğini öne almalarına yol açmıştır.

Bilgi , haber verme , ikna etme, düşünmek ve tanıtmak için yazılan metinlerdir.Bilgi vermek amacı ile yazılan bütün edebiyat eserleri didaktiktir.Edebiyat alanını içine alan metinler, sanat eserleri, düşünce eserleri diye iki kısımda incelenir.Düşünce metinleri diğer anlamca söyleşi metinler haber ve bilgi verirler, okuyucuyu düşündürmek, yönlendirmek ve tanıtma amaçlı yazılardır.

Öğretici metinler bilgi vermek amacı ile yazılır.Bilinmeyenleri açıklamada; yer ve olay hakkında bilgi vermesi; bir düşünce ve duyguyu bildirmesi gibi öğretici metinler günlük hayatımızın gerçeklerini, tarihi olayları ve bilinmeyen gerçekleri anlatan metinlerdir.Öğretici metinler de kelimenin ilk anlamı ile okuyucuda bıraktığı izlenim farklı değildir.Öğretici metinlerde cümleler ve paragraflar arasında ki alaka kendi içinde bir bütünlük oluşturmaktadır.Bu anlam bütünlüğüne bağlı olarak birleşmesinden metinin yapısı ortaya çıkar.

Öğretici metinlerde ana düşünce okuyucuya anlatılmak istenen kısa, yalındır.Bazen ana fikri ifade edilmeyip yazının bütününü okuyan kişinin bulması beklenir.Bazen ana fikri içinde giriş, gelişme ve sonuç bölümü yer alan metinler olabiliyor.Öğretici metinler yalın, anlaşılır ve açık bir dilli olmalıdır.Metini yazan ve okuyan arasında ilişki vardır.Öğretici metinler herkesin bilgi düzeyine ve kültür seviyesine göre yazılmalıdır.

Makale ,herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikre veya konuya açıklık getirmek, yeni görüş ve düşünceleri ileri sürmek, ele alınan konuyu araştırmak ,yapılan araştırma sonucunda delil sunmak, görüş ve düşünceleri desteklemek amacı ile yazılan gazete ve dergi yazılarıdır.Gazete ve dergi makaleleri diye iki bölüme ayrılmıştır.

Gazete makalesi siyasi,sosyal, toplumsal,günlük olayları oluşturduğu için uzmanlık gerekmiyor herkes istediğini yazabilir. Sade , akıcı ve samimi yazılır.Fakat dergi makaleleri akademik olduğu uzmanlık gerektirir uzman olan yazarlar bilimsel ve alanını gerektirdiği terimler ve ağır başlı bir anlatımı vardır.

Bilgi ve fikirleri başkalarına açıklamak için kolay, anlaşılır, pürüssüz, yalın, sade, ciddi bir dil kullanılmalıdır.Birtakım bilgi ve belgeler kullanılır, dünceler doğrudan anlatılır süslü kelime oyunları olmaz fikir yazısı olduğu için açıklayıcı anlatım biçimi kullanılır.


YORUM EKLE