ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

I.Dünya savaşında Osmanlı Devleti yenildi.30.Ekim1918 tarihinde Mondoros Mütarekesi imzalanmasıyla işgal kuvvetleri yurdumuza girdi ve ordumuz dağıtıldı.19 Mayıs1919 Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a, çıkması ile Kurtuluş Savaşı başlamış oldu.Halka Kurtuluş Savaşı anlatmak için Amasya, Erzurum, ve Sivas’a ,giderek halkın seçeceği temsilcilerle Ankara’da ,toplantı yapmak istediğini bildirdi.Mustafa Kemal Atatürk, halkın seçtiği temsilcilerle 27 Aralık 1919 ‘da toplanan temsilciler Ankara’ya, geldiler.

Osmanlı İmparatorluğun Başkenti İstanbul’du, 16 Mart 1919 ‘da İngilizler basınca Osmanlı Devleti Egemenliğine son verilmiş oldu.O tarihte milletvekillerin çoğu Anadolu2ya gittiler, bazılarıda tutuklanarak hapse atıldılar.Bu durumda ülkenin toplanacağı ve yöneteceği Başkenti kalmadığı apaçık ortada .Bu nedenle ülke ve yöneteceği başkanı olmalıydı ama bu Anadolu’nun, merkezinde cephelere eşit uzaklıkta olmalıydı Ankara, uygundu ve Başkent olarak seçildi.

Ankara Anadolu’nun ortasında bozkır yerdi ve coğrafi konumu ve Ankara halkı Atatürk’ü bağrına basmış olması çok önemliydi.Ankara’nın, Başkent olması tarihi süreçtir .Ankara çevresi ve Heyet-i Temsiliye’ye gösterilen ilgi ve Milli mücadeleye verdiği destek,Ankara’da oluşan Kuva-i Milliye ruhu, İstanbul’a siyasal ve toplumsalı çevresine karşı duyulan güvensizlikler sonucu Ankara’nın Başkent olmasını etkileyen nedenlerden biridir.

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mart 1919 2da illere ve komutanlıklara genelge yolladı .Genelged Osmanlı Devletin Egemenliğinin son bulduğunu ve Türk Milletinin kendi egemenliğini ve kendini koruyacağı başka devletlerin korumasını kabul etmeyeceğini tüm dünyaya duyurdu.

Osmanlı Mebbusan Meclisine gelen üyeler halk tarafından seçilen temsilciler Ankara’ya, geldiler ve toplantı yaptılar.Halk coşkuyla , sevgiyle karşılayarak destek verdiler.Ankara’ya gelen temsilciler Türkiye Büyük Millet Meclisinde 23 Nisan 1920 ‘de Ankara’da, toplandılar Ankara ,vatanın kurtarılması için planlar yapıldı.Mustafa Kemal Atatürk Meclis Başkanı seçildi ve vatanı kurtarma planları uygulanmaya başlatıldı.İlk olarak düzenli ordu kurularak I.İnönü, Sakarya ve Dumlupınar savaşları ile işgal kuvvetlerini yendi.30 Mart 1922 ‘de Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanılarak Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı.

Lozan Antlaşması ile düşmanlar yurdumuzdan tamamen kurtarıldı. Mustafa Kemal Atatürk,Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’yı , yeni kurulacak olan Devletin Başkenti olarak düşünüyordu çünkü İstanbul Başkent olmaya uygun değildi.Ankara Anadolu’nun ortasında ve askeri güç olarak ta çok uygundu.Mustafa Kemal Atatürk,bu fikrini İsmet İnönü’ye bildirdi 13 Ekim 1923’te İsmet İnönü ve 14 arkadaşı ile Ankara’nın , Başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine bir yasa önergesi sundular ve önerge kabul edildi.Ankara Başkent olarak ilan edildi ve anayasanın değiştirilmeyecek 3 maddesi olarak karar verildi.

Ankara Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığının , Devlet Başkanlığının , Yüksek Yargı Organının,Ordu Komutanlığının bulunması nedeni ile yurdumuzun yönetim merkezi oldu.Ankara Başkent olduktan sonra hızla gelişmeye başlandı, modern binalar, üniversiteler, fabrikalar, iş merkezleri, şehrin alt ve üst yapıları yapılarak çağdaş bir kent haline geldi.

Ankara Türk Ulusunun bağımsızlığının temelidir.Ankara bağımsızlığını ve insanlığımızın özgürlüğümüzün güvencesidir. Bu nedenle sevmeli , tarihimizi unutmamalıyız ve sahip çıkmalıyız.


YORUM EKLE